SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Pondelok | 20.5.2024
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia azimutu a uhla elevácie

Zadajte satelit a lokalizáciu satelitného taniera
Pozícia na orbite a satelit:
Užívateľom definovaná pozícia na orbite:
°
Lokalizácia satelitného taniera
(mesto/štát):
Užívateľom definovaná lokalizácia
(zem. šírka/dĺžka)*:
° S / ° V
Priemer antény (šírka):
cm
Priemer antény (výška):
cm
* Pre získanie presnej zemepisnej šírky/dĺžky vašej lokalizácie prosím navštívte:
- maps.google.com
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.de / Všetky práva vyhradené.