Słownik świata satelitarnego
Naciśnij powyżej, na pierwszą literę poszukiwanego zwrotu.
Dodatkowo, dużo więcej informacji możesz uzyskać, klikając później, na kolorowane linki.

Uwaga:
Słownik jest dostępny tylko po niemiecku!!!
Copyright © 1996-2022 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Wszystkie prawa zastrzeżone.
https://www.satlex.de/